Αριθμομηχανή για υποδίκτυα – IPcalc.awmn

Στην ιστοσελίδα

http://IPcalc.awmn

μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος, τις διαθέσιμες διευθύνσεις IP και τη μάσκα για τα υποδίκτυά σας.

Επίσης παρατίθεται παράδειγμα κατανομής των διαθέσιμων διευθύνσεων IP ενός κόμβου.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *