Αριθμομηχανή για υποδίκτυα – IPcalc.awmn

Στην ιστοσελίδα

http://IPcalc.awmn

μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος, τις διαθέσιμες διευθύνσεις IP και τη μάσκα για τα υποδίκτυά σας.

Επίσης παρατίθεται παράδειγμα κατανομής των διαθέσιμων διευθύνσεων IP ενός κόμβου.

Κοινοποίηση

Leave a Comment