5 αλήθειες σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών καυσίμων

Όσον αφορά το θέμα της διακύμανσης των τιμών των καυσίμων και σχετικά με ανακρίβειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος θα ήθελε να διευκρινίσει τα κάτωθι:

  1. Οι χονδρικές τιμές στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις Διεθνείς τιμές Platts των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών (ανατολικής Μεσογείου) και όχι από τις τιμές Platts του αργού. Οι τιμές των προϊόντων στην αντλία δεν μεταβάλλονται ποτέ με το ίδιο ποσοστό που μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές. Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κλπ.) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων Διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (πχ. Brent).
  2. Οι τιμές των Διυλιστηρίων στην Ελλάδα διαμορφώνονται από τον μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Οπότε, υπάρχει μια σχετική υστέρηση στην εμφάνιση των τυχόν αυξομειώσεων των διεθνών τιμών στην αγορά.
  3. Οι Εταιρίες Εμπορίας διαμορφώνουν τις τιμές τους κάθε μέρα με βάση τις τιμές των Διυλιστηρίων και οποιεσδήποτε αλλαγές περνάνε άμεσα στα πρατήρια.
  4. Οι λιανικές τιμές των βενζινών στις αντλίες αποτελούνται από την τιμή του Διυλιστηρίου, τους Φόρους & Δασμούς (ΕΦΚ, ΔΕΤΕ, Ειδική εισφορά, ΡΑΕ, ΦΠΑ 24% και πράσινο τέλος ΕΛΑΠΕ) το μεταφορικό κόστος, το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρίας Εμπορίας και του Πρατηριούχου.
  5. Οι τιμές αντλίας καθορίζονται ελεύθερα και αποκλειστικά από τους πρατηριούχουςΟι Εταιρίες Εμπορίας σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν – απαγορεύεται ακόμα και να συστήνουν – λιανικές τιμές αντλίας.

Πηγή: Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *