Δες τι ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό σου

Μετά από τόσες μελέτες που έχουν βγει και αναφέρουν για το κατά πόσο είναι επικίνδυνη η χρήση κινητών ή όχι ,είναι λογικό κάποιοι να είναι προβληματισμένοι για την ακτινοβολία που εκπέμπει το κινητό τους. Σύμφωνα λοιπόν με την Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), η μέτρηση της ακτινοβολίας γίνεται με μια ιδιαίτερη μονάδα μέτρησης το specific absorption rate ή SAR.
Για να είναι ένα κινητό μέσα στα προβλεπόμενα standards πρέπει το μέγιστο SAR level του να είναι λιγότερο από 1.6W/kg (watts per kilogram) στην Αμερική και 2W/kg στην Ευρώπη. Στην παρακάτω σελίδα περιέχεται ένας μεγάλος αριθμός κινητών και τα ποσοστά ακτινοβολίας τους

http://www.ewg.org/

http://www.sarshield.com/english/radiationchart.htm

http://reviews.cnet.com/cell-phone-radiation-levels/?tag=lnav

http://www.hpa.org.uk/

http://clubpocketpc.gr/blogs/ontheroad/archive/2008/02/14/sar.aspx

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *