Νέος νόμος για τις παραλίες

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Προστατευόμενοι αιγιαλοί και παραλίες και αιγιαλοί και παραλίες κοινής προστασίας
Άρθρο 5 Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού
Άρθρο 6 Κοινόχρηστος χαρακτήρας και ιδιοκτησιακό καθεστώς αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και παλαιάς όχθης των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Άρθρο 7 Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση
Άρθρο 8 Γενικοί όροι και περιορισμοί στην παραχώρηση απλής χρήσης
Άρθρο 9 Τμήματα αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας
Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο
Άρθρο 12 Καταγγελία παραχώρησης απλής χρήσης
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις κατά τη λήξη της παραχώρησης
Άρθρο 14 Υποχρεώσεις δήμων

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.