Πλήρες ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

Το πλήρες ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων (ΚΤΕΟ) έχουν πλέον στην διάθεσή τους οι πολίτες μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kteo.services.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και στην υποενότητα «Μετακινήσεις». Στην ίδια πλατφόρμα υπάρχουν και οι ενδείξεις των χιλιομέτρων που έγιναν οι έλεγχοι.

Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top