Βροχή καταγγελιών για αυθαιρεσίες των εταιρειών τηλεφωνίας

Βροχή καταγγελιών για αυθαιρεσίες των εταιρειών τηλεφωνίας

«Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ δεν λειτουργεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους». Αυτήν την απάντηση εισέπραξαν τη χρονιά που πέρασε εκατοντάδες καταναλωτές, βάσει των καταγγελιών που δέχθηκε το Γραφείο Νομικής Προστασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ για τις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης, έγιναν 3.200 καταγγελίες και μετά τις τράπεζες και τις αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν πλέον την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία καταγγελιών που φθάνουν στην ΕΚΠΟΙΖΩ. Το 30% των καταγγελιών για τις τηλεπικοινωνίες αφορούσε καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση της παροχής, το 14% αδικαιολόγητες χρεώσεις και το 10% ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Συγκεκριμένα οι καταγγελίες αφορούν:

● καθυστέρηση στην παροχή υπηρεσιών/ πλημμελή εκπλήρωση της παροχής ● εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο πραγματοποίησης της σύνδεσης ● μεγάλους χρόνους αναμονής στις συνδέσεις από 1 έως 6 μήνες.
● χαμηλή ποιότητα- ταχύτητες Διαδικτύου ● δυσκολίες στη διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ● αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ● αδυναμία πραγματοποίησης της σύνδεσης, η οποία αποδεικνύεται εκ των υστέρων ● αδικαιολόγητες χρεώσεις ● καταβολή τελών από τους καταναλωτές χωρίς να λαμβάνουν υπηρεσίες ή επιβάρυνση με χρεώσεις μετά την κατάργηση της υπηρεσίας.
● τον χρόνο αναμονής στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης που φθάνει συχνά μέχρι και τη 1 ώρα, με ταυτόχρονη χρέωση του καταναλωτή.
Η προβληματική αυτή κατάσταση αποδίδεται από την ΕΚΠΟΙΖΩ στο ανεπαρκές και συχνά ασαφές θεσμικό-νομοθετικό πλαίσιο, στην πλημμελή συμπεριφορά τόσο του ΟΤΕ, ως υπόχρεου παρόχου, όσο και των εναλλακτικών παροχών, που τις περισσότερες φορές αποποιούνται των ευθυνών τους.

tanea

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *