Η εικόνα της αγοράς για τον μήνα Μάιο διαμορφώνεται ως εξής:

-ΔΕΗ: Πράσινο Τιμολόγιο για τις 500 πρώτες KWH από 0,10861 ευρώ το Μάϊο στα 0,11898 ευρώ τον Ιούνιο, αύξηση 20,63% και το Νυχτερινό από 0,08226 ευρώ το Μάιο στα 0,09976 ευρώ τον Ιούνιο, αύξηση 24,2%

Αύξηση κατά 55% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο «Protergia Οικιακό Value Special» της Protergia, με την τιμή Ιουνίου να «κλειδώνει» στα 16,422 λεπτά ανά κιλοβατώρα, λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση συνέπειας στη βασική χρέωση (7 λεπτά ανά kWh). Τον Μάιο η χρέωση ήταν 10,601 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η έκπτωση παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Μάιο. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 23,422 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 4 ευρώ.

– Το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ (Basic Home) τον Ιούνιο έχει χρέωση 16,333 λεπτά ανά kWh συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας (1,725 λεπτά ανά kWh), η οποία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάιο η χρέωση ήταν 10,118 λεπτά ανά kWh, με συνέπεια η αύξηση να αγγίζει το 61%.

Χωρίς το discount, η τελική τιμή είναι 18,058 λεπτά ανά kWh. Το πάγιο είναι 5 ευρώ.

– Η τιμή της Elpedison στο Ειδικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι 15,484 λεπτά ανά kWh για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης, τις οποίες η εταιρεία καλύπτει με έκπτωση 4 λεπτά ανά kWh. Η αύξηση ανέρχεται σε 55% στη συγκεκριμένη κλίμακα, καθώς η χρέωση τον Μάιο ήταν 9,968 λεπτά ανά kWh.

Από την 101η κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση είναι 17,984 λεπτά ανά kWh, από 10,568 λεπτά τον Απρίλιο (αύξηση 70%). Η έκπτωση για τη συγκεκριμένη κλίμακα κατανάλωσης είναι 1,5 λεπτό ανά kWh. Το μηνιαίο πάγιο της εταιρείας είναι 5 ευρώ.

– Για τον μήνα που διανύουμε και συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι 12,854 λεπτά ανά kWh, αυξημένη κατά 17% από τον Μάιο (10,954 λεπτά ανά kWh).

Χωρίς την έκπτωση, η τιμή τον Ιούνιο είναι 17,254 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Το πάγιο έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ.

– Το ειδικό τιμολόγιο της NRG έχει τιμή 15,952 λεπτά ανά κιλοβατώρα, λαμβάνοντας υπόψη την έκπτωση συνέπειας. Καταγράφεται αύξηση σε σχέση με τον Μάιο κατά 46%, καθώς τον προηγούμενο μήνα η χρέωση ήταν 10,961 λεπτά ανά kWh.

Χωρίς την έκπτωση η τιμή διαμορφώνεται σε 21,602 λεπτά ανά kWh, από 16,961 λεπτά ανά kWh τον προηγούμενο μήνα. Το πάγιο είναι 5 ευρώ, πέφτοντας στα 3,5 ευρώ με την επιλογή e-bill και πάγιας εντολής.

– Στο πράσινο τιμολόγιο της ZeniΘ («Power Home Start»), η τιμή για τον Ιούνιο αυξάνεται κατά 65% και διαμορφώνεται στα 16,927 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,267 τον προηγούμενο μήνα. Και σε αυτό το προϊόν το πάγιο είναι 5 ευρώ.

– Το ειδικό πρόγραμμα της Ελίν, «Power On! Home Green», τον πέμπτο μήνα εφαρμογής του θα «τρέξει» με τιμή 14,85 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυξημένο κατά 56% σε σχέση με τον Μάιο (9,5 λεπτά ανά kWh). Επίσης, το πάγιο είναι 5 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία άλλαξε τα πάνω και κάτω όρια «ενεργοποίησης» του μηχανισμού διακύμανσης, προχωρώντας επίσης για πρώτη φορά σε έκπτωση (1 λεπτό ανά kWh).

– Η τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου της Volton είναι για τον Μάιο 12,916 λεπτά ανά kWh, από 10,17 λεπτά τον Μάρτιο, συνυπολογίζοντας τόσο την αρχική έκπτωση (20%) της εταιρείας, όσο και την έκπτωση συνέπειας (32%).

Η αύξηση ανέρχεται στο 27%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Χωρίς την έκπτωση συνέπειας, η χρέωση είναι τον Ιούνιο 16,884 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

– Στο ειδικό προϊόν της Volterra, η τελική τιμή είναι 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με τον Μάιο. Η εταιρεία αύξησε την έκπτωσή της στα 4,6 λεπτά ανά kWh, από 3,065 λεπτά.