Παραδείγματα υπολογισμού ΕΤΑΚ βάσει των δηλωθέντων ακινήτων (έντυπο Ε9) των φυσικών προσώπων

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.