Τα ψιλά γράμματα για τα πακέτα της Cosmote

 • Η χρέωση για τις εθνικές κλήσεις φωνής ή/και video-κλήσεις γίνεται ανά δευτερόλεπτο, με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 45 δευτερόλεπτα. Το ίδιο ισχύει και για το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195, για τις διεθνείς κλήσεις προς τους προορισμούς των Ζωνών 1 & 2.
 • Η ογκοχρέωση για την πλοήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ανά KByte, με ελάχιστη χρέωση το 1 ΚΒyte ανά σύνδεση (1 MByte = 1.024 KBytes).
 • Η χρέωση για την πλοήγηση στην πύλη υπηρεσιών «COSMOTE myview› ανέρχεται σε 0,49€ ανά είσοδο και ισχύει μέχρι και 24 ώρες συνεχόμενης πλοήγησης.
 • O χρόνος ομιλίας και τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δωρεάν χρήση αφορούν μόνο σε κλήσεις (ομιλίας και βιντεο-κλήσεις) και αποστολή μηνυμάτων (SMS) προς όλα τα εθνικά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας), εξαιρουμένων των σύντομων κωδικών και σύντομων κωδικών δικτύου.
 • Η δωρεάν μηνιαία χρήση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός Ελλάδος.
 • Στη δωρεάν χρήση δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία i–MODE.
 • Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν εξαντλήσει τη δωρεάν μηνιαία χρήση του προγράμματός του, αυτή δε μεταφέρεται στον επόμενο μήνα τιμολόγησης.
 • Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού, το πάγιο και η δωρεάν χρήση είναι ανάλογα του χρονικού αυτού διαστήματος. Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται προκαταβολικά το πάγιο του επόμενου μήνα.
 • Στο Οικονομικό Πρόγραμμα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195, η λήψη κλήσεων κατά την περιαγωγή σε μία από τις 11 χώρες Ε.Ε. είναι δωρεάν για 1.000 λεπτά ανά μήνα τιμολόγησης και για τα 60 πρώτα λεπτά ανά κλήση και κατόπιν χρεώσιμη βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE 120».
 • Οι 11 χώρες της Ε.Ε. για εθνικές χρεώσεις κατά την περιαγωγή στο πρόγραμμα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 195 είναι: Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχία. Η εθνική χρέωση για εξερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή στις παραπάνω χώρες αφορά σε τοπικές κλήσεις και κλήσεις προς προορισμούς Ευρωζώνης Α & Β και προορισμούς Ελλάδας, με χρέωση ανά δευτ. και ελάχιστη χρέωση 45 δευτ.
 • Οι χώρες της Ευρωζώνης Α & Β καθώς και οι προορισμοί Ζώνης 1 και 2 για διεθνείς κλήσεις αναφέρονται στον τιμοκατάλογο της COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE 120»
 • Οι λοιπές χρεώσεις των υπηρεσιών COSMOTE γίνονται βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της COSMOTE για το Οικονομικό Πρόγραμμα «COSMOTE 120».
 • Οι συνδρομητές των οικονομικών προγραμμάτων COSMOTE Απεριόριστα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγαλύτερου παγίου, ατελώς και οποτεδήποτε. Μετάβαση σε πρόγραμμα με μικρότερο πάγιο είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αρχική ενεργοποίηση ή με την παρέλευση 1ος μήνα από την προηγούμενη αλλαγή για συμβόλαια 12μηνης δέσμευσης στο δίκτυο και εννέα (9) μηνών από την αρχική ενεργοποίηση ή με την παρέλευση 1ος μήνα από την προηγούμενη αλλαγή για συμβόλαια 18μηνης δέσμευσης στο δίκτυο.
 • Όλες οι μεταβάσεις από τα οικιακά Οικονομικά προγράμματα COSMOTE Απεριοριστά (εκτός από το οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE Απεριόριστα 15) προς τα Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Μηδενικό Πάγιο, COSMOTE Βασικό και COSMOTE Απεριόριστα 15 πραγματοποιούνται με την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τελευταίας δέσμευσης από ενεργοποίηση ή ανανέωση για συμβόλαια 12μηνης δέσμευσης στο δίκτυο και με την παρέλευση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης τελευταίας δέσμευσης από ενεργοποίηση ή ανανέωση για συμβόλαια 18μηνης δέσμευσης στο δίκτυο.
 • http://tinyurl.com/ygo6xoa

  Κοινοποίηση

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Scroll to Top