Τιμές βανζίνης σε πρατήρια όλης της Ελλάδας

http://www.fuelprices.gr/GetGeography

Επιλέξτε πρώτα νομό , μετά δήμο , μετά δημοτικό(α) διαμέρισμα(τα) , μετα το τύπο καυσίμου.

Η εφαρμογή είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης

Κοινοποίηση

Leave a Comment