Τιμές βανζίνης σε πρατήρια όλης της Ελλάδας

http://www.fuelprices.gr/GetGeography

Επιλέξτε πρώτα νομό , μετά δήμο , μετά δημοτικό(α) διαμέρισμα(τα) , μετα το τύπο καυσίμου.

Η εφαρμογή είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.