Ενας viewer που ανοίγει σχεδόν όλα τα αρχεία!

http://www.freeopener.com/ ένας viewer που ανοίγει σχεδόν όλα τα αρχεία! Οι τύποι των αρχείων που ανήκει είναι: http://www.freeopener.com/formats.html