Πότε συμφέρει το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800kWh το τετράμηνο, το νυχτερινό τιμολόγιο επιφέρει μείωση συνολικού τετραμηνιαίου λογαριασμού μόνο στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150kWh το τετράμηνο.
 Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, ξεπερνάει τις 800kWhτο τετράμηνο, ο Πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από το νυχτερινό τιμολόγιο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση κατά τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου, διότι σε περίπτωση που δεν ίσχυε η νυχτερινή χρέωση, θα εντασσόταν στην αμέσως επόμενη κατηγορία (801-1000kWh το τετράμηνο) και θα ίσχυαν μεγαλύτερες μοναδιαίες χρεώσεις, με σημαντική επίπτωση στον τελικό λογαριασμό.
Η πλήρης απάντηση της ΡΑΕ:
Νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο πελατών με χαμηλές καταναλώσεις

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.