Επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

Πρόστιμα συνολικού ύψους 558.500 ευρώ επέβαλε ο ΕΦΕΤ σε 94 επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ σε άλλες παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις. Τα πρόστιμα κυμαίνονται ανάλογα με την παράβαση, από 2.000 ευρώ έως και 36.000 ευρώ.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν:
Πατήστε πάνω στο παρακάτω Link για να δείτε όλα τα πρόστιμα

http://portal.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.ShowSaveDoc?pFile=98079.PDF

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.