Κατάσχεση – καταστροφή 2.481 κιλών κατεψυγμένων προϊόντων από τον ΕΦΕΤ

Σύντομη Περιγραφή:
Κατάσχεση – καταστροφή 2.481 κιλών κατεψυγμένων προϊόντων από τον ΕΦΕΤ
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου :
http://www.efet.gr/portal/pls/portal/efet_schema.ShowSaveDoc?pFile=102058.PDF 

 Δημοσιεύτηκε: 23/08/2011


Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top