Η εγκύκλιος της ΔΕΗ για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων επιφανειών:

[Πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο]

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *