ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3536&nt=19&lang=1

Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που θα πραγματοποιηθούν
από 1 Δεκεμβρίου 2007 και εφεξής.

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.