Μειώνονται κατά 50% οι τραπεζικές προμήθειες


Η παρεμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έφερε αποτελέσματαΕπειτα από παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μία «πληγή» στις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών φαίνεται ότι επουλώνεται. Και αυτό γιατί οι τράπεζες προσήλθαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής με βελτιωμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος των υψηλών προμηθειών, αποδεχόμενες μείωση που κατά μέσο όρο θα υπερβαίνει το 50% σε εκείνες που αφορούν τα ΑΤΜ.

Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μειώσουν δραστικά το ύψος των μεταξύ τους διατραπεζικών προμηθειών, που αποτελούσαν και το βασικό αντικείμενο τριβής τους με τις υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δέχονται να μειώσουν αναλόγως και το ύψος των προμηθειών που εισέπρατταν γι’ αυτές τις υπηρεσίες από τους καταναλωτές. Για την ιστορία, ο λόγος αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες DIAS ATM, DIAS DEBIT και DIAS TRANSFER, οι οποίες κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητες είναι. Με βάση το νέο καθεστώς, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες υποχρεούνται, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση σε αυτές της απόφασης της Επιτροπής, να μειώσουν τις μεταξύ τους διατραπεζικές προμήθειες για τη χρήση των ATM σε ποσοστό το οποίο κατά μέσο όρο θα υπερβαίνει το 50% αυτών που ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, οι τράπεζες δεσμεύονται να μειώσουν κατά το ίδιο ποσοστό και τις εισπραττόμενες από τους χρήστες των ATM προμήθειες.

Επίσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν σε συνεργασία και με τη ΔΙΑΣ Α.Ε. τα πληροφοριακά τους συστήματα, έτσι ώστε οι πελάτες τους να ενημερώνονται εγκαίρως, δηλαδή πριν από την πραγματοποίηση της διατραπεζικής συναλλαγής, εάν αυτή συνεπάγεται πρόσθετη γι’ αυτούς επιβάρυνση.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ύπαρξης καρτέλ, δηλώνουν ότι δεν τίθεται ούτε θα τεθεί στο μέλλον θέμα ενιαίας τιμολόγησης για την παροχή υπηρεσιών με τα συστήματα DIAS DEBIT και DIAS TRANSFER, εκτός αν υπάρξει ενιαία ρύθμιση στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Τέλος, αναφορικά με τα προαναφερθέντα συστήματα DIAS DEBIT και DIAS TRANSFER αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μειώσουν τις τυχόν μεταξύ τους διμερείς προμήθειες σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που ίσχυε βάσει των καταγγελθεισών πολυμερών διατραπεζικών συμφωνιών.

kathimerini

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.