Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία του καταναλωτή

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Θανάσης Σκορδάς παρουσίασε σήμερα τον πρώτο κύκλο των θεσμικών παρεμβάσεων του υπουργείου στην αγορά με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την άρση εμποδίων και γραφειοκρατικών παρεμβάσεων και τη συγκράτηση των τιμών.

Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι αλλαγές στους κανόνες Διακίνησης / Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), στον Αγορανομικό Κώδικα καθώς και μια σειρά συγκεκριμένων παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των τιμών και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΔΙΕΠΠΥ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων προβλέπει:

1.Δυνατότητα μη καταβολής του αντιτίμου εάν δεν έχει προσκομιστεί το νόμιμο παραστατικό.

2.ΦΠΑ – Ο καταναλωτής είναι σε θέση να γνωρίζει την τιμή προ και μετά ΦΠΑ η οποία θα αναγράφεται στις πινακίδες βιομηχανικών προϊόντων σε καταστήματα.

3.Απαίτηση σύμφωνης γνώμης του καταναλωτή μετά την εκτίμηση κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας.

4.Μειωμένα βάρη υλικών συσκευασίας.

5.Προστασία από την εξαπάτηση στην αγορά καυσίμων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων πετυχαίνει στην αγορά:

1.Ασφάλεια δικαίου.

2.Μείωση διοικητικού βάρους.

3.Άρση περιορισμών και αδικαιολόγητων υποχρεώσεων.

4.Αίρονται απαγορεύσεις σχετικές με περιορισμός της χύμα πώλησης ελαίων, των νωπών οπωρολαχανικών επί προμήθεια, των χύμα πώλησης χυμών, τοματοπολτού και της κατοχής σκόνης γάλακτος.

Β. Νέες θεσμικές παρεμβάσεις

1.Βρεφικό γάλα: η ρύθμιση για την απελευθέρωση της διακίνησης από τα σούπερ – μάρκετ επανεισάγεται με τρόπο που δεν θα προσκρούει στην απόφαση του ΣτΕ. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περίοδο που ίσχυσε η απελευθέρωση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 20 %.

2.Ίδρυση επιχειρήσεων: δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες με οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία μέχρις ενός ορισμένου ορίου, να επαναδραστηριοποιηθούν στην αγορά.

3.Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις στη νομοθεσία για το ΓΕΜΗ, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και τη θέσπιση πρότυπων καταστατικών επιχειρήσεων.

4.Δίνεται η δυνατότητα αδειοδότησης επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια.

5.Προτείνονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις εκπτώσεις με τη θέσπιση τεσσάρων περιόδων εκπτώσεων το χρόνο.

Γ. Αγορανομικός Κώδικας: καταργούνται απηρχειωμένες διατάξεις, ενοποιείται το νομικό πλαίσιο για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, κ.α.

Μετά την παρουσίαση του ολοκληρωμένου κύκλου θεσμικών παρεμβάσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θανάσης Σκορδάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος θεσμικών παρεμβάσεων στη λειτουργία της αγοράς, με άρση κανονιστικών εμποδίων και τολμηρές κινήσεις για την τόνωση του ανταγωνισμού και την αύξηση της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που και την αγορά εξυγιαίνουν, και τον καταναλωτή προστατεύουν, αλλά και στην αποκλιμάκωση των τιμών συντελούν. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται αμείωτη και αναμένουμε αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ανταπόκριση από όλους τους παράγοντες της αγοράς».

 

Δείτε τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ για τον καταναλωτή εδώ.

Δείτε τι πετυχαίνουν οι ΔΙΕΠΠΥ στην αγορά εδώ.

Δείτε τι αλλάζει στον αγορανομικό κώδικα εδώ.

Δείτε τις νέες θεσμικές παρεμβάσεις εδώ.

Δείτε τις διακυμάνσεις στην τιμή του βρεφικού γάλακτος εδώ.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.