Ο νέος τρόπος πληρωμής των τελών κυκλοφορίας εξοικονόμησε περίπου τόσα όσα κόβει το Μνημόνιο από την εκπαίδευση και από τα οικογενειακά επιδόματα το 2013!!!

Τελικά ήταν τόσο απλό. Με μια εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για την ηλεκτρονική έκδοση των τελών κυκλοφορίας, η κυβέρνηση πέτυχε διπλό στόχο. Πρώτον, απλοποίησε τη ζωή μας: όλα τελειώνουν με ένα κλικ στον υπολογιστή. Και ναι, το σύστημα δουλεύει στην πράξη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Δεύτερον, εξοικονόμησε για τον προϋπολογισμό περίπου 80 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, εξοικονόμησε περίπου τόσα όσα κόβει το Μνημόνιο από την εκπαίδευση και από τα οικογενειακά επιδόματα το 2013. Αυτή, μάλιστα, είναι διαρθρωτική αλλαγή στη σωστή κατεύθυνση. Και μας υπενθυμίζει πόσα χάσαμε τα τελευταία χρόνια με την ανικανότητα και την ολιγωρία μας να εφαρμόσουμε τέτοιες λύσεις και αλλού στο Δημόσιο.
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ / ΤΑ ΝΕΑ

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.