Παράλογος τρόπος υπολογισμού της χρέωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Με το άρθρο μου αυτό θέλω να θίξω τον παράλογο τρόπο υπολογισμού της χρέωσης της κατανάλωσης ενέργειας που στους λογαριασμούς της ΔΕΗ μετριέται σε kwh(κιλοβατώρες).
H τιμή χρέωσης της kwh από τη ΔΕΗ εξαρτάται από τις συνολικές καταναλισκόμενες σε 4 μήνες (120 ημέρες). Αν οι kwh για κατανάλωση 120 ημερών είναι από 0 έως 800 τότε η τιμή της kwh είναι 0,05625ευρώ , αν είναι από 801 έως 1000 τότε η τιμή της kwh είναι 0,07850ευρώ , αν είναι από 1001 έως 2000 τότε η τιμή της kwh είναι 0,08150ευρώ και από 2001 και πάνω 0,09155ευρώ.
Με τα παρακάτω δύο παραδείγματα θα σας αποδείξω τον παράλογο τρόπο υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας από τη ΔΕΗ. Έστω ότι καταναλώσαμε σε 120 ημέρες 800kwh τότε η χρέωση ενέργειας είναι:
800×0,05625=45ευρώ .Έστω ότι καταναλώσαμε σε 120 ημέρες 880kwh τότε η χρέωση ενέργειας είναι:
880×0,07850=69,08ευρώ και ΟΧΙ:800×0,05625+80×0,07850=45+6,28=51,28 ευρώ . Δηλαδή χρεώνονται όλες οι kwh στη τιμή της ζώνης 801 έως 1000! Στο παραπάνω παράδειγμα ενώ είχαμε αύξηση στη κατανάλωση κατά 10% (800->880) είχαμε αύξηση στη τιμή της ενέργειας κατά 54%. Θεωρώ ότι το σωστό και λογικό είναι να χρεώνονται οι πρώτες 800 κwh με την τιμή που προβλέπεται και οι επιπλέον Kwh με την τιμή των επόμενων ζωνών χρέωσης.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.