Έκθεση για τις τιμές των αυτοκινήτων στην Ε.Ε το 2010

πατήστε εδώ
“Συνολικά, οι αποκλίσεις των τιμών των επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τους τιμοκαταλόγους των κατασκευαστών, συρρικνώθηκαν. Ωστόσο, οι αποκλίσεις αυτές παραμένουν σημαντικές σε ορισμένες περιπτώσεις, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα προβαίνοντας σε διασυνοριακές αγορές”

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.