Τέλη κυκλοφορίας και Φόρος πολυτελείας για το 2014

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 με βάση τα κυβικά του κάθε Ι.Χ. διαμορφώνονται ως εξής:

– 22 ευρώ από 51 έως 300 κ.ε.

– 55 ευρώ από 301 έως 758 κ.ε.

– 120 ευρώ από 786 έως 1.071 κ.ε.

– 135 ευρώ από 1.072 έως 1.357 κ.ε.

– 240 ευρώ από 1.358 έως 1.548 κ.ε.

– 265 ευρώ από 1.549 έως 1.738 κ.ε.

– 300 ευρώ από 1.739 έως 1.928 κ.ε.

– 660 ευρώ από 1.929 έως 2.357 κ.ε.

– 880 ευρώ από 2.358 έως 3.000 κ.ε.

– 1.000 ευρώ από 3.001 έως 4.000 κ.ε.

– 1.320 ευρώ από 4.001 και άνω.
(n3986_2011 άρθρο 35)
Η ηλεκτρονική πύλη εκτύπωσης των Τελών Κυκλοφορίας  θα ανοίξει στις 4 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κ.ε. ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ετησίου τεκμηρίου διαβίωσης. Για τα Ι.Χ. επιβατικά από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετησίου τεκμηρίου διαβίωσης. Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που ταξινομήθηκαν έως και το τέλος του 2002, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. (διατάξεις του Άρθρου 44 ν. 4111/2013.)

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.