Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

πατήστε εδώ για τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

“Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Ειδικότερα:
α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογήν του δικαιούχου.
β) Το υπόλοιπο του ποσού που δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή καταβάλλεται μετά την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ.”

Πληροφορίες για τη καταχώριση της αίτησης: odigos_xrisis.pdf

χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις : FAQs_thermansis.html

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.