Ο νόμος για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις: εδώ
Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2012 και 2013 για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1247/2013 (ΦΕΚ 2922 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.