Πάνω από 20% του συνολικού ποσού για τη ΔΕΗ πάει στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων!

Τύπος υπολογισμού : τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh
Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ 13%.
Στο τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ το ΕΤΜΕΑΡ ήταν 123,52 χωρίς ΦΠΑ.
Με ΦΠΑ 123,52+13%123,52=139,6 ευρώ.
Το συνολικό ποσό είναι 657 ευρώ δηλαδή ο ΕΤΜΕΑΡ αντιπροσωπεύει το 21,25% του συνολικού ποσού.
Ο λογαριασμός :
dei-mer-2015

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.