Πως θα δείτε πόσο ισχυρό σήμα έχετε σε Android smartphones

Ρυθμίσεις>Σχετικά με το τηλέφωνο >Κατάσταση> Κατάσταση κάρτας sim >επιλογή κάρτας (αν έχετε 2) > Ισχύς σήματος.
Η ισχύς σήματος απεικονίζεται με δύο μονάδες dBm και asu. Η σχέση ανάμεσα τους
dBm = 2 × ASU – 113. Στα Ελληνικά η μονάδα asu αποδίδεται με αρχ.
Το σήμα -50dBm είναι ισχυρότερο από το σήμα -60dBm.
Το σήμα 15asu είναι ισχυρότερο από το σήμα 10asu.
P(dBm) = 10 · log10( P(W) / 1mW )
P(dBm) = Power expressed in dBm
P(W) = the absolute power measured in Watts
mW = milliWatts
log10 = log to base 10

dBm-p

Περισσότερα για τις παραπάνω μονάδες εδώ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_signal

A mobile phone signal (or reception) is the signal strength (measured in dBm) received by the mobile phone from the cellular network (on the down link). Arbitrary Strength Unit (ASU) is an integer value proportional to the received signal strength measured by the mobile phone.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.