Ελλάδα: Πρωταθλητρια ακριβειας..

Σύνολο των κόστους ανωτέρω βασικών αγαθών = 221,71 Ευρώ δηλαδή περίπου το 1/3 του ελάχιστου μεικτού μηνιαίου μισθού ενός εργαζομένου.

Τα ίδια αγαθά στη Μ. Βρετανία κοστίζουν 112,15 Ευρώ !!!. Τα μισά χρήματα !!!.

Σε σχέση με τον μισθό; Στη Μ. Βρετανία τα έξοδα αυτά αποτελούν το 1/10 του ελάχιστου μηνιαίου μισθού.

Ολη η ερυνα

http://www.newinka.gr/consumer.php?version=gr&view=detail&id=257

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *