600 χιλιάδες καταναλωτές άλλαξαν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας


Η παραπάνω εικόνα είναι από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 12/8/2020

Κοινοποίηση

Leave a Comment