600 χιλιάδες καταναλωτές άλλαξαν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας


Η παραπάνω εικόνα είναι από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 12/8/2020

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.