Τα μυστικά για υψηλότερη σύνταξη

Τα μυστικά για υψηλότερη σύνταξη
Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ  – 16/08/2021 (σελ. 44)

Οι κύριες συντάξεις επανυπολογίζονται και αυξάνονται με τα ενισχυμένα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε ο τελευταίος νόμος από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω

Του Ηλία Γεωργάκη

Τη διαδικασία και τα μυστικά υπολογισμού των κύριων συντάξεων – με τα νέα, αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης – παρουσιάζουν σε έναν χρήσιμο οδηγό «ΤΑ ΝΕΑ». Οι κύριες  συντάξεις επανυπολογίζονται και αυξάνονται με τα ενισχυμένα ποσοστά αναπλήρωσης που εισήγαγε ο νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση) από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, συμμορφούμενος προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι τα αντίστοιχα ποσοστά του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) μείωναν υπέρμετρα τις συντάξεις σε σχέση με τις καταβαλλόμενες εισφορές. Oι αυξήσεις ξεπερνούν τα 192 και φθάνουν έως τα 220 ευρώ τον μήνα για συνταξιούχους ΙΚΑ, Ταμείων ΔΕΚΟ, τραπεζών, απόστρατους και πολιτικούς συνταξιούχους, ενώ για τους συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου (όπως δικαστές) τα νέα ποσά είναι αυξημένα έως και 451 ευρώ. Στον ΟΑΕΕ οι αυξήσεις κινούνται μέχρι τα 100 ευρώ, ενώ κερδίζουν ακόμη και όσοι νέοι – μετά τις 13/5/2016 συνταξιούχοι – παίρνουν την προσωπική διαφορά του νόμου 4387, λόγω μείωσης άνω του 20% από τη σύνταξη που θα είχαν με το προηγούμενο καθεστώς

Η κύρια σύνταξη απαρτίζεται από δύο μέρη:

α) την εθνική σύνταξη που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και

β) την ανταποδοτική σύνταξη που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Η ανταποδοτική σύνταξη τελεί σε σχέση αναλογίας με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και με τα έτη ασφάλισης που έχει διανύσει, ενώ εξαρτάται από τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία  αυξήθηκαν με τον νόμο Βρούτση σε  όσους  ασφαλισμένους έχουν πάνω από 30  συντάξιμα έτη.

1 ΕΘΝΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΞΗ. Καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η Εθνική Σύνταξη ορίζεται σε 384 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η προϋπόθεση των 15 ετών δεν ισχύει για όσους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των15  ετών. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται το ποσό Εθνικής Σύνταξης που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης (€345,60).

2ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης. Οι συντάξιμες αποδοχές είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταξης από 1/1/2002 μέχρι και την παραμονή της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου. Με τον νόμο Βρούτση, αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.  Αυτό οδηγεί σε ονομαστικές – πραγματικές  αυξήσεις κυρίως στις «νέες» κύριες συντάξεις (όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης), δηλαδή για εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν οι συνταξιούχοι μετά την 12η Μαΐου 2016. Επίσης, οδηγεί σε «λογιστική» αύξηση «παλιές» συντάξεις (όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης), αλλά όχι σε ονομαστική, καθώς οι καταβαλλόμενες αυτές συντάξεις παραμένουν σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις επανυπολογισθείσες με βάση τον νόμο Βρούτση. Ωστόσο, μέσω του επανυπολογισμού και των «παλιών» συντάξεων, μειώνεται  η αρνητική «προσωπική διαφορά» τους  (επανυπολογισθείσα μείον καταβαλλόμενη) και έτσι θα αποσβεσθεί γρηγορότερα, αφότου (το 2023) «ξεπαγώσουν» οι αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Σημειώνεται επίσης, πως ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων ισχύει αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019.

3ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ. Το ποσοστό αναπλήρωσης, με τον  ισχύοντα  νόμο 4670/2020, ξεκινάει από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης (δηλαδή 4.500 ημερομίσθια), φτάνει το 50% για 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημερομίσθια) και αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε επιπλέον έτος.

4 ΟΡΙΑ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα όρια αποδοχών για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές (ονομάζονται ασφαλιστέες αποδοχές) και πρόκειται για το 10πλάσιο του βασικού μισθού και τον βασικό μισθό αντίστοιχα. Ο κατώτατος μισθός το 2021 ορίζεται σε 650 ευρώ. Ετσι, ακόμα και αν ένας μισθωτός έχει 10.000 ευρώ μηνιαίες αποδοχές, θα πληρώσει εισφορές για τις 6.500 ευρώ και επ αυτών θα υπολογιστεί ο συντάξιμος μισθός. Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά (4.608 ευρώ). Μετά την εφαρμογή των νόμιμων κρατήσεων, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρω.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.