Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας : τρόπος υπολογισμού

Το παρακάτω ποσό πλήρωσα για κατανάλωση 39 ημερών:

Κοινοποίηση

Leave a Comment