Τα πρότυπα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και αίτησης προσφοράς.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ενέκρινε την τελική μορφή των Πρότυπων Εντύπων Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης και υποδείγματος Λογαριασμού Κατανάλωσης Χαμηλής Τάσης, στη βάση της υπ’ αρ. 967/2021 Απόφασης «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ και υποδείγματος Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ»

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *