ΗΡΩΝ : Ταχύτατη ενημέρωση

Ζήτησα  μέσα από την ιστοσελίδα :  https://www.heron.gr/customercare/ επικοινωνία και σε πολύ σύντομο χρόνο με κάλεσαν δύο εκπρόσωποι της εταιρείας!!. Μίλησα με τον κ.Φ. που  ήταν ευγενικός και αποτελεσματικός. Σκοπός της επικοινωνίας η αλλαγή προγράμματος και η ενημέρωση για τη διαδικασία νέου συμβολαίου παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος με την εταιρεία. Το πρόγραμμα που επέλεξα είναι το SIMPLY GENEROUS HOME.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.