Τα νέα τιμολόγια ρεύματος, με απλά λόγια

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 1η.1.2024 τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας θα διακρίνονται σε «πράσινα», «κίτρινα» και «μπλε», ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τιμολόγησής τους:

Πράσινο: Kυμαινόμενο  τιμολόγιο, με τιμή που μεταβάλλεται κάθε μήνα, βάσει των χρηματιστηριακών  τιμών ενέργειας  των 2 προηγούμενων μηνών. Η τιμή του ανακοινώνεται την πρώτη ημέρα του μήνα κατανάλωσης. Όσοι καταναλωτές δεν επιλέξουν άλλου χρώματος τιμολόγιο, θα υπαχθούν υποχρεωτικά στο «πράσινο» τιμολόγιο την 1η.1.2024.

Κίτρινο: Κυμαινόμενο  τιμολόγιο, με τιμή που μεταβάλλεται κάθε μήνα, βάσει της χρηματιστηριακής τιμής ενέργειας του εκάστοτε μήνα που καταναλώνεται η ενέργεια. Η τιμή του διαμορφώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα κατανάλωσης. Το τιμολόγιο που βρίσκεστε σήμερα, από την 1η.1.2024 αποκτά χαρακτηριστικά «κίτρινου» τιμολογίου και απαιτείται η Δήλωσή σας για να παραμείνετε σε αυτό.

Μπλε: Σταθερό τιμολόγιο, με τιμή που δεν μεταβάλλεται μέσα σε ορισμένη περίοδο που αναφέρεται στη σύμβαση (συνήθως 12 μήνες). Δεδομένου ότι οι χρηματιστηριακές τιμές ενέργειας μεταβάλλονται διαρκώς, ανάλογα μεταβάλλεται και η τιμή διάθεσης του σταθερού τιμολογίου

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *