Από τι εξαρτάται η τελική τιμή του Ηλεκτρικού Ρεύματος

Η τελική τιμή του Ηλεκτρικού Ρεύματος εξαρτάται από τους παρακάτω 4 παράγοντες :

  • Βασική Χρέωση Προμήθειας: Η Βασική Χρέωση Προμήθειας παραμένει σταθερή για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση τροποποίησης οι πελάτες ενημερώνονται δύο (2) μήνες νωρίτερα με ατομική ενημέρωση και μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ.
  • Πάγιο: Το πάγιο μπορεί να τροποποιείται κάθε μήνα. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης, καθώς και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.
  • Έκπτωση στη Βασική Χρέωση Προμήθειας: Η έκπτωση μπορεί να τροποποιείται κάθε μήνα. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης καθώς και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.
  • Παράμετροι Μηχανισμού Διακύμανσης (Συντελεστές και Όρια Διακύμανσης): Οι παράμετροι του Μηχανισμού Διακύμανσης παραμένουν σταθεροί για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Η ενημέρωση των πελατών θα γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ένα (1) μήνα πριν από την εφαρμογή των νέων παραμέτρων, καθώς επίσης και με ενημερωτικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδεται μετά την τροποποίηση.
Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *