Τα “ψηλά” γράμματα στο πρόγραμμα της ΔΕΗ myHome 4All

Στο πρόγραμμα myHome 4All η ΔΕΗ αναφέρει : “Επιβράβευση με επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ” Αυτό όμως προϋποθέτει να έχεις αγοράσει το myEnergyCoach.Όταν πήγα να το ενεργοποιήσω μου λέει ότι δεν μπορώ γιατι “έχω μικρή ενεργειακή κατανάλωση” . Ως μικρή ενεργειακή κατανάλωση χαρακτηρίζει τις 8000KWH το χρόνο!!!!

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *