Είναι μία συλλογή με αρκετά από τα καλύτερα προγράμματα ανοικτού λογισμικού

Τo OpenDisk είναι μία συλλογή με αρκετά από τα καλύτερα προγράμματα ανοικτού λογισμικού, «πακεταρισμένη» σε μορφή ISO disk image. Για να μην μπαίνετε στη διαδικασία να το γράψετε σε CD, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα MagicISO που θα βρείτε μαζί. Αυτό εμφανίζει ένα εικονίδιο στη system tray. Κάντε δεξί κλικ πάνω του, επιλέξτε Virtual CD/DVD ROM/No Media/ Mount και κατόπιν το αρχείο OpenDisc.09.12.iso που θα βρείτε στο DVD. Όταν δεν θα χρειάζεστε πια το OpenDisk, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε Unmount All Drives.
Το περιβάλλον του OpenDisk έχει όλα τα προγράμματα ταξινομημένα στις κατηγορίες Design, Educational, Games, Internet,Multimedia, Productivity και Utilities. Επιλέγοντας κάποια κατηγορία, εμφανίζονται αριστερά τα ονόματα των προγραμμάτων και μία σύντομη περιγραφή για καθένα από αυτά. Δεξιά,δίπλα σε κάθε πρόγραμμα υπάρχουν δύο εικονίδια, ένα για περισσότερες πληροφορίες και ένα για άμεση εγκατάσταση. Πατώντας το εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες,περνάμε σε μία οθόνη στην οποία υπάρχει ένα αρκετά μεγαλύτερο κείμενο παρουσίασης του προγράμματος, καθώς και δύο χαρακτηριστικές οθόνες του. Δεξιά πάνω υπάρχει το εικονίδιο ενός πιγκουίνου –το οποίο οδηγεί σε μία οθόνη παρουσίασης του Linux– καθώς και το εικονίδιο άμεσης εγκατάστασης.

http://www.theopendisc.com/

Πηγή:Coputer για όλους

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.