Αποδόσεις αμοιβαίων ΔΗΛΟΣ της Εθνικής Τράπεζας

https://www.nbgam.gr/funds/pd/nl/newsletter.pdf

προμήθειες : https://www.nbgam.gr/scripts/gr/fee.asp

Αποτίμηση : https://www.nbgam.gr/scripts/gr/prices-mf.asp

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να βρείτε την πραγματική απόδοση πρέπει να αφαιρέσετε την προμήθεια αγοράς και εξαγοράς.

 

 

 

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *