Πως να βρείτε τη χώρα κατασκευής του αυτοκινήτου σας!

http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number

http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=4929

http://www.autocheck.com/consumers/car-facts/vin-numbers/vin-decode.do

online αποκωδικοποίηση:

http://www.pronto-net.com/vin_app/vin.php

http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe?Mode=Decode&VIN=WVWZZZ1JZ2B033803&Submit=Decode

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *