τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. για το 2012

Ακριβότερα έως και κατά 120 ευρώ είναι τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. για το 2012, τα οποία, όπως και πέρυσι, είναι δύο ταχυτήτων, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος στην Ελλάδα. Για ταξινομήσεις Ι.Χ. έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα ως εξής: έως 300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ,
από 301 έως 785 κ.εκ. 55 ευρώ,
από 786 έως 1.071 κ.εκ. 120 ευρώ,
από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 135 ευρώ ,
από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 240 ευρώ,
από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 265 ευρώ,
από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 300 ευρώ,
από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 660 ευρώ,
από 2.358 έως 3.000 κυβικά 880 ευρώ ,
από 3.001 έως 4.000 κ.εκ.1.100 ευρώ και
πάνω από 4.001 κυβικά εκατοστά 1.320 ευρώ.
Για επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται μετά την 1η/1/2010 τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων.
Τό πρόστιμο για μη προμήθεια σήματος τελών κυκλοφορίας είναι 30 ευρώ αν το κόστος του σήματος είναι χαμηλότερο από 30 ευρώ ή ίσο με το ύψος του τέλους αν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Κοινοποίηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top