ηλεκτρονικές δημοπρασίες του Ο.Δ.Δ.Υ.

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε αυτοκίνητα, δίκυκλα, πλωτά μέσα, διάφορα υλικά, συμμετέχοντας σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με τη διασφάλιση και το κύρος που παρέχει ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. ως κρατικός οργανισμός.

www.oddynet.gr

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *