Αξιόπιστα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
για Μετρήσεις της Πίεσης στο Ιατρείο, το Σπίτι και για 24ωρη Καταγραφή της Πίεσης
που κρίθηκαν αξιόπιστα σε Μελέτες Αξιολόγησης
(
από www.dableducational.org, Μάρτιος 2008)

http://www.hypertension.gr/pressure.html

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.