Αξιόπιστα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ
για Μετρήσεις της Πίεσης στο Ιατρείο, το Σπίτι και για 24ωρη Καταγραφή της Πίεσης
που κρίθηκαν αξιόπιστα σε Μελέτες Αξιολόγησης
(
από www.dableducational.org, Μάρτιος 2008)

http://www.hypertension.gr/pressure.html

Κοινοποίηση

You may also like...

1 Response

  1. mike says:

    Εγκεκριμενα πιεσομετρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *