Ανακαλείται από την αγορά με απόφαση του ΕΦΕΤ παρτίδα ζυμαρικών, καθώς εντοπίστηκε μούχλα.