Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των θερμοπομπών

πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανάλυση που έκανε ο:
Αθανάσιος Α. Γραµµατικό̟ουλος
Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας – M.Sc.
Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας

Συμπληρωματικές πληροφορίες του διαχειριστή:
Μάρκες Θερμοπομπών:
Nobø: κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του οίκου στη Νορβηγία
Δείτε το προσπέκτους για τους θερμοπομπούς Νορβηγίας NOBO
Ενδεικτικές τιμές ΝΟΒΟ
PHILCOhttp://www.philco.gr/ – προσπέκτους

Atlantic:κατασκευάζονται στα εργοστάσια του οίκου στη Γαλλία

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *