Τα γενόσημα φάρμακα στην Ευρώπη

genosima-eu

 

στην Ελλάδα τα γενόσημα καλύπτουν το 17% της συνολικής κατανάλωσης φαρμάκων.

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.