1 έτος παύση σε γιατρό που απουσίαζε από την εφημερία και πέθανε ασθενής

Στην έκθεση του ΓΕΔΔ για το 2014 αναφέρεται:

Συγκεκριµένα ο ΓΕ∆∆ προσέφυγε κατά απόφασης του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατρών ΕΣΥµε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης ενός(1) έτους σε βάρος ιατρού, ο οποίος ενώ εφηµέρευε σε ενεργό εφηµερία µε συνάδελφο ιατρό στοKέντροYγείας Σταυρούπολης, βρισκόταν σε διατεταγµένη υπηρεσία και έπρεπε να βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια της ενεργού εφηµερίας στο κέντρο υγείας, απουσίαζε και σε περιστατικό ασθενούςµε ισχαιµία µυοκαρδίου αποφασίστηκε από τον εφηµερεύοντα ιατρό η διακοµιδή του στο ΓΝ Ξάνθης χωρίς τη συνοδεία ιατρού, δεδοµένου ότι εν απουσία του εγκαλούµενου ιατρού αδυνατούσε να εγκαταλείψει το κέντρο υγείας προκειµένου να συνοδέψει τον ασθενήµε αποτέλεσµα κατά τη διακοµιδήµε το ασθενοφόρο ο ασθενής να καταλήξει. Με την προσφυγή του ο ΓΕ∆∆ ζητά την επιβολή της οριστικής παύσης, λαµβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι ανεξαρτήτως του ατυχούς περιστατικού στο οποίο ενεπλάκη, ο εγκαλούµενος  ιατρός όφειλε να βρίσκεται ανελλιπώς στο χώρο του κέντρου υγείας κατά τη διάρκεια της εφηµερίας του, καθήκον το οποίο εν γνώσει του δεν εκπλήρωσε και αφετέρου τις συστηµατικές και αναιτιολόγητες απουσίες αυτού κατά τη διάρκεια εφηµεριών του από το2006 έως το2010.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.