Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιλέξετε τον Οικογενειακό Γιατρό σας

Μέσω του συστήματος, αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές:

  • Του οικογενειακού ιατρού.
  • Των ηλεκτρονικών ραντεβού.
  • Της συγκατάθεσης (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).
  • Του Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΗΦΥ).
  • Εφαρμογή PIN (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).

Σχετικά με την εφαρμογή Οικογενειακού Ιατρού

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο
επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος
υγείας και πλοηγός του σε αυτό.

(…)

Σχετικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ραντεβού

Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στα Π.Ε.Δ.Υ. ή στα Κ.Υ. που έχουν ενταχθεί στο σύστημα (Καρτέλα «Νέο Ραντεβού»).
Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε όλα τα ραντεβού που έχετε κλείσει στις παραπάνω Μονάδες Υγείας (Καρτέλα «Τα ραντεβού μου»).

(…)

Σχετικά με την εφαρμογή Συγκατάθεσης

Μέσω της εφαρμογής Συγκατάθεσης μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα για το ποιος ιατρός θα έχει πρόσβαση και σε ποια ενότητα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Σχετικά με την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

Μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) ο οποίος εμπλουτίζεται από πηγές δεδομένων, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, δεδομένα νοσηλείας σε Μονάδες 2βαθμιας περίθαλψης, από επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς και τον από το Οικογενειακό Ιατρό.

Σχετικά με την εφαρμογή PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένα τετραψήφιο νούμερο, το οποίο μπορείτε να δώσετε στον ιατρό σας, ώστε να έχει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας με τη συγκατάθεση σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Για πλήρεις οδηγίες σε μορφή pdf παρακαλώ πατήστε εδώ.

Πρόσβαση στις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.