Ποιά προϊόντα αλλάζουν ΦΠΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες
Κοινοποίηση

Σχολιάστε

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.