Το MyCar-Monitor είναι ένα πλήρες free λογισμικό που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε όλα τα αρχεία που εχουν σχέση με το όχημά σας

MyCar-Monitor software has basically been designed for the average automobile owners who want to track the vehicle´s service history, repair and maintenance expenses, trips, fuel costs and much more.
This is a complete software that will help you to organize all your vehicle related records. With MyCar-Monitor you will be able to easily track these features and assure that your car is running in top condition. It also compares the specification given with the actuals and give you an idea of your vehicle´s health and durability. As each person´s driving style differ, a theoretical model can be drawn of your vehicle´s fuel consumption depending on the load of the vehicle and your driving style. It reminds you when scheduled maintenance is due.

http://www.freewarebb.com/MyCar-Monitor-3503-file2642.html

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.