Προμήθειες Χρηματιστηριακών Εντολών μέσω e-Banking |Eurobank

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ* ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ** ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:
ΑΠΟ 0 – 3.000,00 €: 1,00%
ΑΠΟ 3.000,01 – 10.000,00 €: 0,75%
ΑΠΟ 10.000,01 € και άνω: 0,50%
Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 10,00 € και ισχύει για όλες τις κατηγορίες (Αγορά/ Πώληση)***
Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές βαρύνονται επιπλέον με  :
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: 0,025%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ: 0,06%

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΤΙΤΛΟ: 0,50 EUR

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 0,2%

Τα έξοδα αγοράς/πώλησης μετοχών θα οριστικοποιηθούν με την εκκαθάριση της εντολής

Η Διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών είναι 10:30 – 17:20.
* Εάν για εσάς ισχύει μειωμένο καθεστώς προμήθειας ισχύει το ίδιο και για τις συναλλαγές σας μέσω internet.
** π.χ. Για πινακίδιο αξίας 15.000,00 € ισχύει: για τα πρώτα 3.000,00 € θα χρεωθεί 1%, για τα επόμενα 7.000,00 € θα χρεωθεί 0,75% και για τα επόμενα 5.000,00 € θα χρεωθεί 0,50%.

*** Για τα πινακίδια πώλησης και μόνον μέχρι 11,00 € δεν ισχύει η ελάχιστη προμήθεια των 10,00 € αλλά 1%.

Κοινοποίηση

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.