Στα 41 μέτρα… στήνει την κερδοσκοπία το ΥΠΑΝ

Μία προς μία οι αποφάσεις του υπ. Ανάπτυξης για τον έλεγχο της ακρίβειας

Tα μέτρα που λαμβάνονται σε όλο το φάσμα της αγοράς και οι δράσεις για την ενημέρωση του καταναλωτή και την ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων.

Εισαγωγές προϊόντων

– Αυστηροποίηση κυρώσεων για παράνομες ελληνοποιήσεις αγαθών.

– Διευκόλυνση εισαγωγών προϊόντων που βρίσκονται προσωρινά σε ανεπάρκεια.

– Ρύθμιση για τη συσκευασία εισαγομένων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

-Διασταύρωση στοιχείων εισαγωγών από τρίτες χώρες για να ελεγχθούν πιθανές ελληνοποιήσεις.

Αγροτική παραγωγή

– Καθιέρωση της δίγραμμης επιταγής για κάθε συναλλαγή άνω των 1.000 ευρώ μεταξύ παραγωγού-χονδρεμπόρου οπωροκηπευτικών και κρεάτων. Στόχος, ο έλεγχος για πλασματικές τιμές πώλησης αγαθών και η συνακόλουθη αύξηση κόστους και τιμών.

Βιομηχανική επεξεργασία / μεταποίηση

– Υποχρεωτική αιτιολόγηση ανατιμήσεων και δημοσιοποίηση των περιπτώσεων όπου διαπιστώνεται υπερβολή.

– Διαρκής κοστολογικός έλεγχος.

– Συγκριτική παραβολή κοστολογικών στοιχείων επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ανάλυση κοστολογίου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ.

Διακίνηση

– Καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή χώρας και χρόνου παραγωγής και εισαγωγής.

– Υποχρεωτική διακίνηση αγροτικών προϊόντων από χονδρεμπόρους προς λιανοπωλητές μόνον σε κεντρικές αγορές ή πιστοποιημένους επαγγελματικούς χώρους.

– Επανεξέταση όλων των αδειών των εμπόρων των κεντρικών αγορών.

– Ελεγχος κοστολογίου συσκευασίας σε κεντρικές αγορές.

– Ελεγχος φθορών αγροτικών προϊόντων και υποχρεωτική δήλωση προϊόντων προς ζωοτροφή.

– Αυστηροποίηση του καθεστώτος χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών.

– Ελεγχος ποσοτήτων πωλητών λαϊκών αγορών.

Κατανάλωση

– Υποχρεωτική επικόλληση τιμής σε κάθε προϊόν, ώστε ο καταναλωτής να τη συγκρίνει με αυτήν στο ταμείο.

– Υποχρεωτική αναγραφή μοναδιαίας τιμής στο ράφι για τα υποσυσκευασμένα προϊόντα.

– Αυστηροποίηση διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση διαφορετικής χρέωσης από το ράφι στο ταμείο.

– Παραβολή τιμών για επιχειρήσεις μέλη διεθνών ομίλων. Oποτε το YΠAN το θεωρεί απαραίτητο θα ζητεί στοιχεία από τις επιχειρήσεις για τα επίπεδα τιμών χονδρικής ή λιανικής που έχουν σε άλλες χώρες.

– Υποχρεωτική αναγραφή επί του τιμολογίου οιασδήποτε έκπτωσης.

– Υποχρεωτική ανάρτηση τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης στις κεντρικές αγορές.

– Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας Super-Markets.

– Υποχρεωτική αναγραφή αρχικής τιμής και τιμής πώλησης σε καταστήματα STOCK και OUTLET.

– Θεσμοθέτηση επιβράβευσης επιχειρήσεων «φιλικών προς τον καταναλωτή». Tο υπουργείο αναμένεται να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κοινοποιεί στο καταναλωτικό κοινό επιχειρήσεις που λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο στην αγορά.

Ενημέρωση τελικού καταναλωτή

– Λειτουργία Παρατηρητηρίου Τιμών. Eκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο έως το τέλος του 2008.

– Λειτουργία Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές. Θα καταγράφονται οι τιμές των διυλιστηρίων/πρατηρίων για να διαπιστωθεί η ταχύτητα «αντίδρασης» στις διακυμάνσεις των τιμών.

– Καθημερινή έκδοση Ειδικού Δελτίου Τιμών για το «καλάθι» με τα προϊόντα υψηλότερης ζήτησης, με ανακοινώσεις προς τα MME. Θα περιλαμβάνει περίπου 50 βασικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν το ήμισυ του ημερήσιου τζίρου στην αγορά.

– Καθημερινή ανάρτηση ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών.

– Καθιέρωση προτεινόμενης «καλής» τιμής. Aπό τα στατιστικά στοιχεία που θα συγκεντρώνονται θα προσδιορίζεται η επικρατούσα τιμή σε βασικά προϊόντα και ανακοινώνεται με διάφορους τρόπους. Στόχος, να έχει ο καταναλωτής ένα μέτρο σύγκρισης στις αγορές του.

– Υπαίθρια ενημέρωση τιμών.

– Ενίσχυση και ισχυροποίηση του Καταναλωτικού Κινήματος.

Υπουργείο Ανάπτυξης – Διυπουργικές Συνεργασίες – Συνεργασία Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

– Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελεγκτικού Εργου. Θα γίνει με νομοθετική ρύθμιση και εξετάζεται αν θα είναι τμήμα της Γενικής Γραμματείας Eμπορίου, ως διοικητική ομάδα, ή ενιαίος διοικητικός τομέας με επικεφαλής ειδικό γραμματέα ή αυτόνομο NΠΔΔ.

– Πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης -από μια τιμή οροφής και άνω στην τιμή του βαρελιού πετρελαίου-μηχανισμού διόρθωσης προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

– Αναμόρφωση υφιστάμενου ποινολογίου στην κατεύθυνση του αυστηρότερου επιτρεπτού.

– Εντατικοποίηση ελέγχων μικτών κλιμακίων για την πάταξη του παρεμπορίου.

– Εντατικοποίηση συστηματικών ελέγχων στις κεντρικές αγορές.

– Δημιουργία Μητρώου Συσκευαστηρίων.

– Ενεργοποίηση του νόμου για καθυστερήσεις πληρωμών.

– Θέσπιση Μητρώου Διακινητών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων, για παραγωγούς και εμπόρους.

– Σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας ανάπτυξη προγράμματος «Αγωγής του καταναλωτή» στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ανεξάρτητη Αρχή

– Αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αποφασιστική ενίσχυση του στελεχικού δυναμικού της. Oι όποιες αλλαγές θα είναι προϊόν συνεργασίας με την E.E.
Kathimerini

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *